Contactinformatie

Sociëteit ConfideOude Delft 9
2611 BA Delft

Telefoon: 06 19470413

Het bestuur is niet bereikbaar op maandagochtend van 9:00 tot 12:30 uur.

Bestuur der C.S.R.

Het 63e bestuur der Civitas Studiosorum Reformatorum 2023-2024
Het bestuur van de vereniging kan u te woord staan met de meest uiteenlopende informatie.
Het bestuur is telefonisch te bereiken op de sociëteit of per email bestuur@csrdelft.nl.
Wanneer u als derde gebruik wil maken van de sociëteit kan u contact opnemen door middel van een mail te sturen naar confide@csrdelft.nl.h.t. Praeses Lucas van Rossum
e-mail
Algemene zaken
h.t. Abactis Timon Kuijper
e-mail
Externe betrekkingen
h.t. Fiscus Daniël Paul
e-mail
Financiële zaken
h.t. Vice-Praeses Ilse van der Vlist
e-mail
Sociëteitsbeheer
h.t. Vice-Abactis Karlijn Merkus
e-mail
Interne betrekkingen


PubCie der C.S.R.

De PubliciteitsCommissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze website. Bij deze commissie kunt u terecht met vragen over de inhoud van de website. pubcie@csrdelft.nl

OWeeCie der C.S.R.

De OWeeCommissie promoot C.S.R. en organiseert voor C.S.R. de feestelijke week voor aanvang van het studiejaar waarin aankomend eerstejaars Delft en C.S.R. kunnen leren kennen. Vragen over lid worden of andere dingen omtrent de OWee: info@csrdelft.nl

AcqCie der C.S.R.

De AcquisitieCommissie verzorgt het contact met bedrijven over samenwerkingen van allerlei aard. Meer informatie daarover kunt u hier vinden. Voor contact: acqciec.s.r.delft@gmail.com

Stichting Civitas Centrum

Stichting Civitas Centrum beheert het vastgoed van C.S.R. Zakelijke relaties van de stichting kunnen contact opnemen via stichtingcc@csrdelft.nl

Oudledenbestuur

Het oudledenbestuur is opgericht in 1996 met als doel de oudleden meer te betrekken bij de Vereniging.