Contactinformatie

Sociëteit ConfideOude Delft 9
2611 BA Delft

Telefoon: 06 19470413

Het bestuur is niet bereikbaar op maandagmiddag van 14:00 tot 17:00.

Bestuur der C.S.R.

Het 58e bestuur der Civitas Studiosorum Reformatorum 2017-2018

Het bestuur van de vereniging kan u te woord staan met de meest uiteenlopende informatie.
Het bestuur is telefonisch te bereiken op de sociëteit of per email .
Wanneer u als derde gebruik wil maken van de sociëteit kan u contact opnemen door middel van een mail te sturen naar .


h.t. Praeses Julian Aantjes
Algemene zaken
h.t. Abactis Mirte Golverdingen
Externe betrekkingen
h.t. Fiscus Amy Vriend
Financiële zaken
h.t. Vice-Praeses Tim de Wilde
Sociëteitsbeheer
h.t. Vice-Abactis Coen Kramer
Interne betrekkingen


PubCie der C.S.R.

De PubliciteitsCommissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze website. Bij deze commissie kunt u terecht met vragen over de inhoud van de website.

OWeeCie der C.S.R.

De OWeeCommissie promoot C.S.R. en organiseert voor C.S.R. de feestelijke week voor aanvang van het studiejaar waarin nuldejaars Delft en C.S.R. kunnen leren kennen. Vragen over lid worden of andere dingen omtrent de OWee:

AcqCie der C.S.R.

De AcquisitieCommissie verzorgt het contact met bedrijven over samenwerkingen van allerlei aard. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.” Voor contact:

Stichting Civitas Centrum

Stichting Civitas Centrum beheert het vastgoed van C.S.R. Zakelijke relaties van de stichting kunnen contact opnemen via

Oudledenbestuur

Het oudledenbestuur is opgericht in 1996 met als doel de oudleden meer te betrekken bij de Vereniging, ze is te bereiken via