×

Contactinformatie

Sociëteit Confide


Oude Delft 9
2611 BA Delft
Tel. 015-2135681


Bestuur der C.S.R.

Het bestuur van de vereniging kan u te woord staan met de meest uiteenlopende informatie. En is per telefoon te bereiken op de sociëteit of per email . Wanneer u als derde gebruik wil maken van de sociëteit kan u contact opnemen door middel van een mail te sturen naar .

h.t. Praeses Andreas den Dekker
h.t. Abactis Robbert-Jan Bosch
h.t. Fiscus Lisanne Drost
h.t. Vice-Praeses Roel van Ekeren
h.t. Vice-Abactis Rik van der Vlist


PubCie der C.S.R.

De PubliciteitsCommissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze website. Bij deze commissie kunt u terecht met vragen over de inhoud van de website.

OWeeCie der C.S.R.

De OWeeCommissie promoot C.S.R. en organiseert voor C.S.R. de feestelijke week voor aanvang van het studiejaar waarin nuldejaars Delft en C.S.R. kunnen leren kennen. Vragen over lid worden of andere dingen omtrent de OWee:

AcqCie der C.S.R.

De AcquisitieCommissie benadert en sluit contracten met bedrijven aangaande sponsoring. Maar u kunt ze ook zelf benaderen.

Stichting Civitas Centrum

Stichting Civitas Centrum beheert het vastgoed van C.S.R. Zakelijke relaties van de stichting kunnen contact opnemen via

Oudledenbestuur

Het oudledenbestuur is opgericht in 1996 met als doel de oudleden meer te betrekken bij de Vereniging, ze is te bereiken via

Woonoorden der C.S.R.

In Delft zijn veel huizen waar C.S.R.-leden wonen, voor contactgegevens kunt u naar de woonoorden-pagina gaan.