Contactinformatie

Sociëteit ConfideOude Delft 9
2611 BA Delft

T: 015 2135681


Het bestuur is niet bereikbaar op maandagmiddag van 14:00 tot 17:00.

Bestuur der C.S.R.


Het 55e bestuur der Civitas Studiosorum Reformatorum 2015-2016

Het bestuur van de vereniging kan u te woord staan met de meest uiteenlopende informatie.
Het bestuur is telefonisch te bereiken op de sociëteit of per email .
Wanneer u als derde gebruik wil maken van de sociëteit kan u contact opnemen door middel van een mail te sturen naar .


h.t. Praeses Andreas den Dekker
Algemene zaken
h.t. Abactis Robbert-Jan Bosch
Externe betrekkingen
h.t. Fiscus Lisanne Drost
Financiële zaken
h.t. Vice-Praeses Roel van Ekeren
Sociëteitsbeheer
h.t. Vice-Abactis Rik van der Vlist
Interne betrekkingen


PubCie der C.S.R.

De PubliciteitsCommissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze website. Bij deze commissie kunt u terecht met vragen over de inhoud van de website.

OWeeCie der C.S.R.

De OWeeCommissie promoot C.S.R. en organiseert voor C.S.R. de feestelijke week voor aanvang van het studiejaar waarin nuldejaars Delft en C.S.R. kunnen leren kennen. Vragen over lid worden of andere dingen omtrent de OWee:

AcqCie der C.S.R.

De AcquisitieCommissie benadert en sluit contracten met bedrijven aangaande sponsoring. Maar u kunt ze ook zelf benaderen.

Stichting Civitas Centrum

Stichting Civitas Centrum beheert het vastgoed van C.S.R. Zakelijke relaties van de stichting kunnen contact opnemen via

Oudledenbestuur

Het oudledenbestuur is opgericht in 1996 met als doel de oudleden meer te betrekken bij de Vereniging, ze is te bereiken via

Woonoorden der C.S.R.

In Delft zijn veel huizen waar C.S.R.-leden wonen, voor contactgegevens kunt u naar de woonoorden-pagina gaan.