Wat is C.S.R. ?

De Civitas Studiosorum Reformatorum is een bruisende, actieve, christelijke studentenvereniging in Delft, rijk aan tradities die zijn ontstaan in haar 55-jarig bestaan. Het is een breed gezelschap van zo‘n 250 leden met een zeer gevarieerde (kerkelijke) achtergrond, maar met een duidelijke eenheid door het christelijk geloof. C.S.R. is de plek waar al tientallen jaren studenten goede vrienden van elkaar worden, op intellectueel en geestelijk gebied groeien en goede studentengrappen uithalen.

De identiteit van C.S.R.-leden is Delfts en veelzijdig. Technisch onderlegd, intelligent en verantwoordelijk met breed uiteenlopende passies. We zijn betrokken en staan bewust in het leven. Mede door studentikoziteit worden we gestimuleerd in het vormen en uitspreken van onze mening. Met enthousiasme geven we structuur aan de vereniging en zoeken we naar mogelijkheden om onze talenten verder vorm te geven.

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

C.S.R. biedt u toegang tot dit netwerk van studenten. U kunt op verschillende manieren uw bedrijf of organisatie onder de aandacht brengen, enerzijds om uw doelgroep goed te kunnen bereiken, anderzijds om in aanraking te komen met potentiële werknemers. Hieronder staan een aantal mogelijkheden vermeld. Hiertoe behoort onder andere adverteren via diverse communicatiekanalen van onze vereniging en tijdens speciale verenigingsactiviteiten. Natuurlijk is het altijd mogelijk om aan uw specifieke wensen tegemoet te komen, neem hiervoor vrijblijvend contact op met de acquisitiecommissie.

Communicatiekanalen

C.S.R. heeft een website die intensief wordt gebruikt door leden en ook veelal door externen wordt bezocht. Het is mogelijk om op deze website te adverteren door het plaatsen van een banner, zowel op het ledengedeelte als het openbare deel.

Daarnaast kan er voor een bepaalde periode een banner- en/of tekstadvertentie in de wekelijkse mail naar alle leden gezet worden. Dit zou elke week kunnen gebeuren, maar eens in de maand is bijvoorbeeld ook een optie.

Verder komt er vier keer per jaar een goed gelezen verenigingsblad uit en elk halfjaar een oud-ledenblad. Hierin zouden één of meerdere pagina’s gewijd kunnen worden aan uw bedrijf.

Speciale verenigingsactiviteiten

Naast de normale advertentiemogelijkheden zijn er twee bijzondere momenten in het jaar waarop uw bedrijf onder de aandacht kan komen: tijdens de OWee (introductieweek voor nieuwe Delftse studenten) en de Dies-weken (verjaardag van de vereniging).

Bij de vele activiteiten die dan dagelijks plaatsvinden zijn niet alleen veel leden aanwezig in en rond onze sociëteit, maar ook veel externen. Op verschillende manieren kunnen zij bereikt worden, bijvoorbeeld door middel van posters, flyers en banners die vaak door heel de stad zichtbaar zijn.

Combinaties

Een aantal combinaties van deze opties kunnen erg geschikt zijn om uw doelgroep te bereiken. Op de korte termijn gaan de website en de wekelijkse ledenmail bijvoorbeeld goed samen om snel een breed publiek te bereiken. Zo kan er in het algemeen ook voor uw bedrijf een geschikte manier gevonden worden om bekendheid te verwerven onder onze leden! Mocht u hier interesse in hebben kunt u contact opnemen met de acqciec.s.r.delft@gmail.com. Dat kan natuurlijk ook als u nog vragen heeft.