Cultuurfilosofie II: Hedendaagse techniekfilosofie en ingenieursethiek

Ama. Golverdingen
Ook komend semester kunt u weer een keuzevak cultuurfilosofie volgen op de TU Delft

Docent en contact
Prof. dr. Marc de Vries (m.j.devries@tudelft.nl)

Doelgroep en aanmelding
Alle Bachelor- en Masterstudenten van de Technische Universiteit Delft. Aanmelden niet nodig.

Data
Woensdagen 15.45-17.30 uur (13 februari t/m 29 mei 2019)

Locatie
Faculteit Techniek, Bestuur en Management (gebouw 31), Jaffalaan 5, Delft, zaal G

Beschrijving
Er lijken op verschillende terreinen spanningen te zijn tussen het christelijk geloof en de beoefening van wetenschap. De discussie over schepping en evolutie is daar een voorbeeld van. Hoe ontstaan die spanningen? Maakt wetenschap religie overbodig? Zijn religie en wetenschap verenigbaar? En zo ja, hoe dan? Door een volledige boedelscheiding? Of door ze met elkaar in harmonie te brengen? Kunnen ze elkaar misschien zelfs versterken? Bestaat er zoiets als ‘christelijke wetenschap’ en wat zou dat dan zijn? Hoe kan wetenschapsfilosofie als de discipline die nadenkt over de aard van wetenschap bij deze kwesties helpen, bijvoorbeeld door de aard van verklaringen en modellen in geloof en in wetenschap te vergelijken? Over dit soort vragen gaat dit college. Aan de hand van een aantal teksten van christenfilosofen denken we na over de complexe relatie tussen geloof en wetenschap. Het is de bedoeling dat iedereen voor een college de betreffende tekst leest en dat iemand een samenvatting met wat vragen/stellingen voor de discussie presenteert.

Literatuur
Leesteksten, die op Blackboard beschikbaar zullen zijn.

Overige informatie
Vakcodes: wm0362tu (Ba); wm0348tu (Ma)
Openbaar forum Voor iedereen leesbaar, doorzoekbaar door zoekmachines.
Zet [prive] en [/prive] om uw persoonlijke contactgegevens in het bericht.
Hier kunt u een bericht toevoegen aan het forum. Het zal echter niet direct zichtbaar worden, maar éérst door de PubCie worden goedgekeurd. Het vermelden van uw e-mailadres is verplicht.
Niet ingelogd