Verzekeraars en zelfrijdende auto’s

Am. Van Beugen
Een bericht namens de AcqCie;

Op dit moment is het nog toekomstmuziek, een snelweg vol zelfrijdende auto’s. Een belangrijk issue wat hiervoor ook nog onder handen genomen moet worden is de verzekering. Bij wie komt de aansprakelijkheid te liggen? Rijden zonder chauffeur is momenteel alleen nog voor de Tesla weggelegd, met de belangrijke kanttekening dat de berijder wel snel in moet kunnen grijpen als het dreigt mis te gaan. Standaard manoeuvres als inhalen blijken bijvoorbeeld nog erg lastig voor zelfrijdende auto’s.

Hoogleraar TU Delft
Ibo van de Poel, hoogleraar Ethiek & Techniek aan de TU Delft, ziet twee belangrijke elementen in de rol die verzekeraars hebben wat betreft autonome auto’s: verantwoordelijkheid en veiligheid. “Hoe en waar komt in morele zin de verantwoordelijkheid te liggen? Een rol van verzekeraars is om de schade eerlijk te verdelen. Daarnaast zouden verzekeraars ook moeten bevorderen dat er meer veiligheidsmaatregelen komen.”

De toekomst van autoverzekeringen
Van de Poel denkt dat vooral de overgangsfase met autonome en niet-autonome auto’s op de weg het verkeer niet veiliger maken, maar als uiteindelijk alle auto’s zelfrijdend zijn het zeker zijn vruchten gaat afwerpen. Voor nu is het van belang om als je onduidelijkheid hebt over een auto(verzekering) je kijkt op een website als Autoverzekering.nl. Je autoverzekering vergelijken kan je hier doen en er staat allemaal aanvullende informatie.
Als student zijnde, mocht je in de luxepositie zitten een eigen auto te bezitten, is het altijd handig om te kiezen voor de goedkoopste autoverzekering. Dit is een WA-verzekering, waarbij je alleen verzekerd bent voor schade die je aan anderen toebrengt.

bewerkt door
Openbaar forum Voor iedereen leesbaar, doorzoekbaar door zoekmachines.
Zet [prive] en [/prive] om uw persoonlijke contactgegevens in het bericht.
Hier kunt u een bericht toevoegen aan het forum. Het zal echter niet direct zichtbaar worden, maar éérst door de PubCie worden goedgekeurd. Het vermelden van uw e-mailadres is verplicht.
Niet ingelogd