VSSD Evenement Leenstelsel en Basisbeurs

Am. Suurmond
Beste leden een bericht van de VSSD:

Beste student,

Hopelijk bevallen de eerste weken van dit toch wel opmerkelijke collegejaar. (Als dat niet zo is, kunnen we daar met de VSSD iets aan veranderen met behulp van jouw input.) Hierbij de uitnodiging voor ons eerste evenement. Om direct ter zake te komen: we gaan het hebben over het leenstelsel en de basisbeurs. Vrijwel niets is actueler dan dat, gezien de komende verkiezingen. We houden een thema-avond. Zo'n avond bestaat uit het verstrekken van informatie door gastsprekers en een 'discussie' tussen de studenten en de gastsprekers. Het is een informele avond, dus naarmate de avond vordert drinken we wat en kunnen we naast het thema natuurlijk ook andere dingen bespreken.
We PAKKEN UIT deze avond. Er zal namelijk iemand aanwezig zijn van het bestuur van de LSVb (landelijke studentenvakbond), FNV United (die ook strijden tegen het huidige leenstelsel) en gastsprekers vanuit de Tweede Kamer. Deze avond is er dus genoeg tijd en ruimte om: kennis te maken met verschillende partijen die invloed hebben op het beleid in Nederland; kennis op te doen van wat er speelt op dit gebied; de mening van de student te verkondigen; nieuwe mensen te leren kennen; een borreltje te drinken en/of 'gewoon' te luisteren.
Je kan je hier inschrijven: https://www.aanmelder.nl/119783/subscribe.
(Voor de eerstejaars: sommigen van jullie hebben zich al ingeschreven door de agenda te accepteren in een eerdere mail.) Het adres van de locatie in Delft is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en volgt daarom nog. Weet dat er (nu nog) een maximum aantal van 30 mensen kan worden toegelaten. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Datum: donderdag 1 oktober, tijd: 19:30 uur - 21:30 uur.

Mede namens de andere bestuursleden, met vriendelijke groet,
Thomas Rous
Voorzitter VSSD

PS: Recall dat JIJ dit soort thema-avonden ook kan organiseren bij de VSSD, of je kan meedoen aan een internationale-nationale werkgroep, die zorgt voor een betere verbinding tussen deze groepen studenten. Daarnaast kan je participeren in de onderzoekscommissie, waarbij we een thema kiezen (bijvoorbeeld prijzen in de kantine op de TU) en daarover een rapport uitbrengen via de (nationale) media. Je kan ook helpen met de promotie van activiteiten, als je van social media houdt. Je kan zelf informatieve video's en stukjes schrijven/designen voor studenten over belangrijke thema's die studenten aangaan. En natuurlijk is er ruimte voor eigen ideeën om studentenbelangen te representeren, als bestuur stimuleren wij dat enorm. Kortom, genoeg 'dingen' die we samen zouden kunnen doen. Je kan ook enkel en alleen komen naar de evenementen/activiteiten die worden georganiseerd.

bewerkt door
Openbaar forum Voor iedereen leesbaar, doorzoekbaar door zoekmachines.
Markeer uw persoonlijke contactgegevens in het bericht met .
Hier kunt u een bericht toevoegen aan het forum. Het zal echter niet direct zichtbaar worden, maar éérst door de PubCie worden goedgekeurd. Het vermelden van uw e-mailadres is verplicht.
Niet ingelogd