kamer vrij / room available (Jacoba van Beierenlaan)


Am. Poelstra

Topic: kamer vrij / room available (Jacoba van Beierenlaan)

----- English Text follows after Dutch Text -----

Beste iedereen, 

Per 1 september komt een kamer vrij in een mooi appartement aan de Jacoba van Beierenlaan (€400).

Stuur een email als je geïnteresseerd bent naar:

Schrijf in het kort iets over jezelf. Er is een voorkeur voor Masterstudenten en PhD-studenten.

Met vriendelijke groet, Alexander

----- English Text -----

Dear All,

From September 1st, a room will be available in a beautiful apartment on the Jacoba van Beierenlaan (€ 400).

Send an email if you are interested to:

Briefly write something about yourself. There is a preference for Master and PhD students.

Cheers, Alexander


bewerkt door : E-mail privé