Fractiesecretaris voor CU Delft gezocht


Ama. van Dijk - Koelewijn •

De Delftse fractie van de ChristenUnie is op zoek naar een fractiesecretaris! Deze functie is jarenlang vervuld door oud-C.S.R.’er Daniël van Holten en nu zijn we op zoek naar zijn opvolger.

Stuur mij gerust een berichtje als je meer info wil!

De fractie bestaat uit zeven leden, twee raadsleden, drie commissieleden, een fractiepenningmeester en een fractiesecretaris. De fractiesecretaris is de praktische spil van de fractie. Wij zijn een levendig team, respecteren persoonlijk inbreng, geven elkaar positieve terugkoppeling, delen tegenslagen en vieren wat we bereiken. Reageer voor 8 juli naar fractievoorzitter bertvanderwoerd@delft.christenunie.nl

Wat doet een fractiesecretaris?

1. Het praktisch voorbereiden van de vergaderingen van de fractie.

Fractievergaderingen zijn in de regel eens in de twee weken op maandagavond. In de vakantieperiodes zijn er geen fractievergaderingen. Elke vrijdag voorafgaand aan de fractievergadering stelt de fractiesecretaris de standaard agenda op en roept fractieleden op voor de fractievergadering. In overleg met de fractievoorzitter worden eventueel specifieke onderwerpen toegevoegd. De fractiesecretaris regelt vergaderlocaties voor vergaderingen die niet in de fractiekamer op het stadhuis worden gehouden.

2. Het maken van verslaglegging van de vergaderingen van de fractie.

Van elke fractievergadering legt de fractiesecretaris minimaal de presentie, acties en besluiten vast. Op verzoek van een willekeurig fractielid kan de fractiesecretaris een standpunt vastleggen met inbegrip van argumenten.

3. Het verzorgen van de inkomende en uitgaande post van de fractie.

Inkomende en uitgaande post (ook mails) worden door de fractiesecretaris verwerkt en indien nodig verdeeld onder de fractieleden voor behandeling of beantwoording. Wekelijks publiceert de griffie op vrijdag de ingekomen stukken. De fractiesecretaris verdeelt elke vrijdag de ingekomen stukken die het behandeladvies “voor kennisgeving aannemen” hebben gekregen onder de fractieleden op basis van de vaste verdeling van commissies en onderwerpen.

4. Het verzorgen en beheren van het archief van de fractie.

De fractiesecretaris is de beheerder van de digitale platforms waarop de fractie werkt. Dit zijn de website https://delft.christenunie.nl/ en het digitale platform OneNote. De fractie heeft geen papieren archief. Samen met de secretaris van het bestuur van ChristenUnie Delft is de fractiesecretaris webmaster van de website. Hiervoor moet de handleiding webmaster worden doorlopen en een cursus AVG bij ChristenUnie opleidingen worden gevolgd. 

5. Het verzorgen van berichten van de fractie op social media.

Social media accounts worden beheerd door de fractiesecretaris samen met een fractielid. Fractieleden kunnen zelf de berichtgeving voorbereiden en worden hierin ondersteund door de fractiesecretaris. Elk fractielid kan een social publiceren.

Bovenstaande taken zijn al naar gelang interesse en tijd uit te breiden met het mede organiseren van politieke avonden en inhoudelijke ondersteuning bij bepaalde politieke dossiers.

De beloning voor de uitvoering van deze taken is een enthousiast en dankbaar team en de belastingvrije vrijwilligers vergoeding. Zie de link voor de details. De verwachting is dat deze verantwoordelijkheid 6-8 uren per week vraagt buiten de schoolvakantieperiodes. 


bewerkt door