[Extern] Lezingen

Pagina: 1 2
Ama. Golverdingen
Komende donderdag is het 'Coming Out Day'. In teken hiervan heeft de TU Delft in samenwerking met Outsite een lezing en een debat georganiseerd. Mocht u het gesprek willen aangaan met mede studenten over 'diversity' of over transgender zijn op de TU dan zijn deze lezingen wellicht interessant. Daarnaast zal onze eigen ama. Meijer in het debat deelnemen!

Let’s talk diversity! Donderdag 11 oktober, 12:30-13:30, Berlagezaal, Bouwkunde

In de eerste presentatie onderzoekt Dr. Aminata Cairo wat het betekent om diversiteit en een inclusieve leeromgeving te omarmen voor een instelling die moet navigeren tussen oude tradities en nieuwe verlangens en doelen. Wat zijn de uitdagingen, en is het echt zo moeilijk? Hoewel we bij de TU Delft vaak op zoek zijn naar praktische oplossingen, hebben we nu een heel andere aanpak nodig. Wat heeft onze gemeenschap nodig? Dit is nog onbekend terrein, maar wij bij de TU Delft zijn niet bang voor een uitdaging. Laten we uitvinden wat dit voor ons betekent!

Je bent van harte uitgenodigd op onze eerste lezing 'Kom naar buiten voor wie we zijn of wie we willen zijn: verkenningen van diversiteit en inclusie' op donderdag 11 oktober 2018, 12.30 uur op de faculteit Bouwkunde in de Berlagezaal. Een introductie zal worden gegeven door Dr. Rob Mudde, vicerector magnificus / vicepresident Onderwijs van de TU Delft. Na de lezing zal de voorzitter van de IAAA (IAAA) Lisa Piccione de 2018 IAWA Scholarship presenteren aan een vrouwelijke BSc- of MSc-student van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Debat and keynote sprekers ‘United in Diversity | Inclusion of transgenders at TU Delft’ (in het Engels) Donderdag 11 oktober, 15:30-17:00, Teaching Lab, Landbergstraat 15

Klik hier om te registreren (deelnemen of mee discussiëren)

Inhoud debat:
Welcome and opening by Prof. dr. Rinze Benedictus, Professor Aerospace Materials & Integrity and Diversity Officer TU Delft

Three keynotes about transgender experiences, featuring personal stories that reflect the strength, diversity and challenges of the community:

Moderator: Skylar Leslie, Freelancer at Sky Research and Consulting and Relationship Manager at Workplace Price

Keynote 1. Micha Meinderts, author

Keynote 2. Judith Meijer, student TU Delft

Keynote 3. Roberto Rocco, Assistant Professor of Spatial Planning & Strategy and Member True U

Panel discussion: Panel consisting of student counsellors, students, chair works council, an associate professor and chair True U
Ama. Golverdingen
The First Torchbearers conference in the Netherlands.

Torchbearers is een internationale Bijbelschool die 13 oktober voor het eerst een conferentie organiseert in Nederland. Mocht je hier geïnteresseerd in zijn vind je hieronder verdere details:

We are looking forward to an inspiring day with a new and fresh encounter with our Lord Jesus Christ to be built up in our faith in Him. I will to inform you on some of the details of the day.

Data location and financials
- 13 October, 10 a.m till 4.30 p.m
- Voorthuizerweg 5 Nijkerk (just outside Voorthuizen in NEM house)
- The costs of the day are 10 euro, to be paid in cash at the venue (!)

Book "Leef in Christus"
- The first edition of the book “Leef in Christus” by Charles Price will be presented this day and it is possible to buy the book for 13,50 euro.
- The books of Charles Price in English are available to buy as well.

Lunch
- Please take your own lunch. Coffee, tea, soup and refreshments will be available.

Schedule
10.00-10.30 Coffee, registration
10.30-10.45 Welcome and announcements
10.45- 11.45 Session I Living in the Fulness of Christ
11.45-12.00 Presentation of the first edition of “Leef in Christus”
12.00-13.15 Lunch
13.15-14.15 Session II Living in the fulness of Christ
14.15-14.30 Torchbearers presentation
14.30-15.15 Tea and refreshments
15.15-16.15 Session III Living in the fulness of Christ
16.15-16.30 Thanks and departure

Looking forward to meet you on the 13th!
Am. Ras nr.
Goedemorgen lieve Civitas!

Klaar met het ondernemen van tentamens? Maar niet klaar met ondernemen? Kom volgende week naar een van de events van YES!Delft Students! Enkele aanraders:
- Maandag een debat SPEED vs SIZE: wie maakt er meer impact op onze toekomst, een startup of een corporate?
- Dinsdag een lezing over Venture Capital! Mega interessant!
- Donderdag Females in Entrepreneurship en de DO-it Game!

LET OP: registeer voor onze events via een link op facebook, zodat we lunch voor je kunnen fixen!

Je kunt ook altijd even naar het blauwe volkswagenbusje komen om te chillen met warme chocomel!

Een fijn (verticale)weekend gewenst!
Fotoalbum niet gevonden: /2018-2019/Posters/Global Entrepreneurship Week.jpg
Ama. Golverdingen
Op zaterdag 26 januari 2019 van 10.00 tot 17.00 uur vindt de jaarlijkse conferentie plaats van Stichting voor Christelijke Filosofie. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Het thema is Individu en gemeenschap: een christelijk-filosofisch perspectief.

Ruim vijftig jaar na ‘mei 1968’ lijkt het individualiseringsproces dat in die jaren een impuls kreeg op zijn grenzen te stuiten. De recente opleving van het populisme, zowel in Europa als de VS, toont de behoefte van mensen om zich te identificeren met iets dat groter is dan henzelf en bij een gemeenschap te horen, in dit geval een natie.

Dit is eerder een reactie op te ver doorgeschoten individualisering dan een kwestie van of-of: of individu of gemeenschap. Velen van ons voelen zich aangetrokken tot beide polen en zoeken naar een bepaalde mix of balans tussen beide.

Ook de christelijke traditie heeft waardering voor zowel individu als gemeenschap. Tijdens het interactieve ochtendprogramma verkent prof. dr. Govert Buijs individu, gemeenschap en hun onderlinge verhouding vanuit christelijk-filosofisch perspectief.

Heeft één van beide het primaat? Als er een spanning bestaat tussen beide, kunnen ze dan met elkaar worden verzoend? En hoe kan christelijke filosofie van waarde zijn in het spanningsveld tussen individu en gemeenschap in onze tijd en cultuur? Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Programma
Verklapper
10.00 Ontvangst met koffie/thee en boekenmarkt
10.30 Opening
10.45 Lezing en discussie over Individu en gemeenschap: een christelijk-filosofisch perspectief - prof. dr. Govert Buijs, hoogleraar namens Stichting voor Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
12.00 Kijkje in de keuken van Stichting voor Christelijke Filosofie
12.15 Lunch en boekenmarkt
13.30 Eerste ronde workshops
14.45 Tweede ronde workshops
15.45 Borrel


Workshops
Na een hartverwarmende lunch kunt u ’s middags deelnemen aan een aantal boeiende workshops. Veel daarvan sluiten aan bij het ochtendthema. Aan het begin van de conferentie kunt u zich opgeven voor twee van de volgende workshops:
Verklapper
1) De kwaliteit van relaties volgens de joodse filosofie - prof. dr. Renée van Riessen
2) Twee geloven meer dan één - prof. dr. ir. Jeroen de Ridder
3) Autonomie en gemeenschap in de psychotherapie - dr. Bert Loonstra
4) Het individu en de gemeenschap in herdenkingspraktijken - dr. Rik Peels
5) Actuele vragen met betrekking tot de vrijheid van onderwijs - mr. Fenneke Zeldenrust MA
6) Dooyeweerd voor ‘dummies’ - prof. dr. Maarten Verkerk
7) De socio-economie van Etzioni - dr. ir. Roel Jongeneel
8) Het zelf. De invloed van Fichte op Kierkegaard - Suzan ten Heuw MA


Locatie & aanmelding

Evangelische Hogeschool Amersfoort
Drentsestraat 1
3812 EH Amersfoort
Stuur (bij voorkeur) een e-mail naar info@christelijkefilosofie.nl of bel 033 – 43 28 288, dan maken we uw aanmelding in orde. Dit kan tot uiterlijk 21 januari 2019.

Toegangsprijs & betaling
Studenten: gratis

In de toegangsprijs zijn koffie/thee, lunch en borrel na afloop inbegrepen.
Am. Jongbloed •
Ik ben hierbij, klinkt zeer interessant!
Am. Jongbloed •
Het was een mooie conferentie, ik heb er een kort verslagje over geschreven.

Aan gemeenschap geen gebrek tijdens de jaarlijkse conferentie van Stichting voor Christelijke Filosofie: ongeveer 140 filosofen, studenten en buitenlui zijn afgelopen zaterdag afgereisd naar het pittoreske Amersfoort om goed te integreren, maar vooral na te denken over het thema Individu en gemeenschap: een christelijk-filosofisch perspectief.

Govert Buijs over individu en gemeenschap

Na een kort welkomstwoord van directeur dr. Sander Luitwieler en een praktische herinnering aan onze afhankelijkheid van de techniek, vlogen de historische vergezichten ons om de oren tijdens de openingslezing van de conferentie. In een interactief lezingformat schetste prof. dr. Govert Buijs de relatie tussen individu en gemeenschap vanaf de jaren ’60 tot nu, met enkele voorzichtige voorspellingen voor de toekomst. Na de verdwijning van de burgerlijke cultuur van de jaren ’50 heeft zich geen goede verhouding tussen individu en gemeenschap kunnen ontwikkelen, wat te merken is aan maatschappelijk-individualistische fasen aan zowel de linker- als rechterkant van het politieke spectrum.Het is nu interessant te ontdekken wat een Bijbelse visie op de verhouding tussen individu en gemeenschap zou kunnen zijn. Geïnspireerd door onder andere het verhaal van Abraham, die ‘wegbrak’ uit zijn gemeenschap wegens de roeping van God, komt Buijs uit bij een mensvisie samengevat in de woorden ‘homo dialogicus’. De mens is weliswaar als individu geschapen, maar ingebed in een gemeenschap, door God gegeven. Deze lijn voortzettend, kan de christelijke visie op het thema van de conferentie geduid worden als een continue zoektocht naar de concrete invulling van agapè. Dit zou de vijf dimensies van het goede leven (lichaam, instituties, relaties, natuur en zinervaring) zeer ten goede komen. Mocht onze maatschappij deze christelijke schatten echter niet herontdekken, dan zouden we met een ontmaskering van onze schijn-autonomie en de erkenning van enkele onontkoombare aspecten van het leven al ver komen.Na de lezing van prof. Buijs werden bureaumanager Marieke Haan – van der Vlist en prof. dr. Jeroen de Ridder kort geïnterviewd. Marieke werd bedankt voor al haar werk voor de stichting, terwijl prof. De Ridder als nieuwste ‘Stichtingshoogleraar’ in het zonnetje werd gezet en goed kon thuiskomen met een bloemstuk van minstens tien kilogram.Hierna volgde een lunch, waarbij aanwezige studenten (ongeveer 25) de kans kregen met hoogleraren en de directeur van de stichting te praten over de thema’s die leven in de studentenwereld en wat de stichting voor studenten kan betekenen. Na het vele academische voedsel van de morgen smaakte het fysieke voedsel in de vorm van kroketten (hulde voor de catering) zeer goed.Workshops

Twee workshopronden stonden daarna op het programma. Zelf ben ik naar de ‘Dooyeweerd voor Dummies’-workshop gegaan, waarin prof. dr. Maarten Verkerk de basis van de filosofie van de vader der reformatorische wijsbegeerte uitlegde. Zijn publiek was echter zó geïnteresseerd, dat de zin ‘dit voert eigenlijk te ver voor vandaag, maar…’ vaak geuit werd. Mij werd in ieder geval de relevantie en originaliteit van Dooyeweerds werk duidelijk, maar ik denk dat het beter is eerst een introducerend werk te lezen alvorens met De Wijsbegeerte der Wetsidee te beginnen.De tweede workshop werd gegeven door prof. De Ridder en was getiteld ‘Twee geloven meer dan één’. De Ridder betoogde dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Descartes, gelovigen hun overtuigingen vaak baseren op overlevering van hun voorouders en de christelijke gemeenschap om hen heen. Dit ‘tweedehands geloof’, ook gevoed door de Bijbel, gemeenschap van de kerk en belijdenisgeschriften, is echter vatbaar voor bekende psychologische effecten, wat de rationaliteit van religieus geloof negatief kan beïnvloeden. Dit probleem werd vervolgens de zaal voorgehouden, wat voor (in mijn beleving) onverwachte reacties zorgde. De emoties liepen soms hoog op, wat de zaal misschien zelfs vatbaar maakte voor het tien minuten eerder besproken gevaar van groepsdynamieken! Geloof is toch ook een gave van God door de Heilige Geest? Door te wijzen op de methodiek van analytische filosofie (onderwerpen uitkleden en vragen zo scherp mogelijk maken) werden de gemoederen enigszins bedaard. Er werd overeengekomen dat geloven in al zijn volheid niet te reduceren is tot analytische filosofie en dat wij de taak hebben om verantwoording af te leggen van ons geloof.Tot slot werd het individu getrakteerd op een versnapering en een drankje, en werden nieuwe gemeenschappen gecreëerd aan de borreltafels. Sommigen kochten nog snel een boek bij de boekentafel. Eén ding is zeker, ik ga proberen volgend jaar het percentage Delftse studenten op de conferentie te verveelvoudigen, daar is alle reden toe!Henk Jongbloed, student Technische Wiskunde en lid van C.S.R. Delft
Ama. Bouwmeester •
Herinnert u zich het diesdebat De regenboog eindigt in Nashville?

Morgen organiseert de TU ook een debat over de Nashville.

Citaat van Gezichtenboek:
Debate: Love Thy Neighbour
Finding mutual understanding following the Nashville Statement

Last year, several hundred representatives of Christian faiths in the Netherlands signed the Dutch version of the Nashville Statement. This resulted in some heated debate, both in progressive Christian circles as well as in wider society. In response, the president of the Netherlands Humanist Association, Boris van der Ham, penned a Liefdesverklaring (Love Statement), which was signed by many thousands. However, it has become clear that further conversations are needed to find mutual understanding and move past the initial controversy.

On Tuesday May 14th we will meet for a panel discussion with representatives of both sides of the initial divide in order to reach across and find common ground. The conversation will start off with an introduction by Boris van der Ham and guided by Talitha Muusse. The panel will consist of:

- Boris van der Ham, Chair of the Dutch Humanist Association
- Cecile Calis, TrueU LGBT+ community TU Delft
- Marc de Vries, affiliate professor in Christian Philosophy and professor of science education at TU Delft
- Rinze Benedictus, professor of Aerospace Materials & Structural Integrity and Diversity Officer at TU Delft


Gezichtenboeklink
Ama. De Groot
Nederland staat hoog in de lijstjes van de gelukkigste landen van de wereld. Toch ervaren veel mensen naast geluk ook druk. Burn out komt op steeds jongere leeftijd voor. Psychologen en psychiaters hebben het drukker dan ooit.

Zijn we teveel gefocust op geluk? Kunnen we nog omgaan met tegenslagen in het leven? Zoals een psycholoog dit jaar schreef: `het vinden van geluk maakt gelukkig, het zoeken naar geluk ongelukkig'.

In het stadsgesprek in de Nieuwe Kerk op woensdag 16 oktober gaan we in gesprek over ons geluksideaal. Twee inspirerende sprekers geven hun visie op geluk en leiden het gesprek in. De eerste spreker is Tim Vreugdenhil, theoloog en stadsdominee in Amsterdam. Hij signaleert een 'survival of the happiest'. Wie niet mee kan ligt er uit. Ondertussen weten we dat geluk meer te maken heeft met krijgen dan met maken, meer met wijsheid dan met talent, meer met 'wij' dan met 'ik'.

De tweede spreker is Hubertus Bahorie, welzijnsdenker en voormalig stadsfilosoof in Delft. Voor hem is geluk niet afhankelijk van omstandigheden, maar van de manier waarop je mens bent en in het leven staat. Deze beproefde wijsheid stamt niet alleen uit filosofische bronnen, maar blijkt keer op keer weer in het leven van alledag.

Na het verhaal van de sprekers is er ruimschoots gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. Journalist en columnist Marcel de Jong, bekend van de Delftse Post, zal de avond afsluiten met een slotcolumn.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een borrel.
Het Stadsgesprek is een activiteit van de Protestantse gemeente Delft.

Ama. De Groot
Lieve Civitas,

Op 29 november zal er om 15.30 uur de tweejaarlijkste Van Riessen lezing worden georganiseerd door de Stichting voor Christelijke Filosofie. Om het jaar wordt hiervoor een buitenlandse gastspreker uitgenodigd om een lezing te geven over een thema dat te maken heeft met geloof en technologie. Dit jaar zal David Lewin komen spreken van de Strathclyde University in Schotland. Hieronder vindt u een poster met meer informatie over de spreker, locatie en tijd en het onderwerp: Education, Enhancement and the Pursuit of the Good

Ama. De Groot
Ama. De Groot
Op zaterdag 25 januari 2020 vindt de jaarlijkse Christelijke Filosofie Conferentie plaats. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! De toegang is voor studenten is gratis. Het thema is dit jaar Duurzaamheid.

De klimaatproblematiek raakt iedereen, maar met name jongere generaties zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering. Het is daarom belangrijk dat jullie meedoen aan het nadenken hierover. Zeker nu het draagvlak voor klimaatbeleid lijkt af te nemen, gezien de toename van populistische partijen die het klimaatprobleem en de menselijke verantwoordelijkheid daarvoor ontkennen.

Tijdens het ochtendprogramma van de conferentie staat de vraag centraal wat er vanuit christelijk-filosofisch perspectief te zeggen valt over de klimaatcrisis en duurzaamheid. De hoofdlezing zal worden gegeven door prof. dr. Maarten Verkerk, tot voor kort hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Maastricht. Prof. dr. Jan Hoogland, hoogleraar namens onze stichting aan de Universiteit Twente, zal een co-referaat houden over hetzelfde thema.

Tijdens het middagprogramma is er een workshop speciaal voor studenten en scholieren. Prof. Jeroen de Ridder wil graag het gesprek met jullie aangaan over de vraag of filosofie wel christelijk kan zijn. En uiteraard komen in de andere workshops ook allerlei boeiende thema’s aan de orde!

In de verklapper vindt u het programma en de workshops van de conferentie:
Verklapper

Programma
10.00 Ontvangst met koffie/thee en boekenmarkt
10.30 Opening
10.45 Lezingen en discussie – hoofdlezing door prof. dr. Maarten Verkerk en co-referaat door prof. dr. Jan Hoogland
12.15 Kijkje in de keuken van Stichting voor Christelijke Filosofie
12.30 Lunch
13.30 Eerste ronde workshops
14.45 Tweede ronde workshops
15.45 Borrel

Workshops
Na een hartverwarmende lunch kun je ’s middags deelnemen aan de workshops. Een aantal daarvan sluit aan bij het ochtendthema. Aan het begin van de conferentie kun je je opgeven voor twee van de volgende workshops:
1) Kan filosofie wel christelijk zijn? (workshop speciaal voor studenten en scholieren) – Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder
2) Dooyeweerd voor ‘dummies’ - prof. dr. Maarten Verkerk
3) De kwaliteit van relaties volgens de joodse filosofie - prof. dr. Renée van Riessen
4) Antropocentrisme ter discussie: naar een ‘ecologische’ visie op mens en dier – Eva van Urk
5) De ecologische crisis aan de hand van Kingsnorth en Heidegger: een technische of spirituele crisis? – André van Delft
6) Wat is de functie en betekenis van Godsargumenten? – dr. Emanuel Rutten
7) Moeten we de wereld verbeteren of moeten we ervan worden bevrijd? Jacques Ellul over de stad als macht – Frank Mulder
8) Terug naar de dingen zelf: duurzaamheid in de filosofie van Albert Borgmann – Teunis Brand

Meer inhoudelijke informatie over de conferentie en de workshops is te vinden op deze website.

Locatie & aanmelding
Evangelische Hogeschool Amersfoort
Drentsestraat 1
3812 EH Amersfoort

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 januari 2020 via het aanmeldformulier op deze website.

Toegangsprijs & betaling
Studenten: gratis
In de toegangsprijs zijn koffie/thee, lunch en borrel na afloop inbegrepen.
Am. Jongbloed •
Graag zou ik nogmaals de aandacht willen vestigen op de lezing door Marc de Vries en David Lewin uit Engeland. Die vindt plaats komende vrijdag 29 november, inloop vanaf 15 uur in zaal C117 van het oude Natuurkundegebouw. Deze terugkerende 'Van Riessen Memorial Lecture' is in herinnering aan Prof. dr. ir. Hendrik van Riessen, die ook veelvuldig voorkomt in ons Lustrumverhaal als eerste hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte / Christelijke Filosofie. 29 November, inloop vanaf 15 uur. Stuur mij even een berichtje bij interesse!

Fotoalbum niet gevonden: /2019-2020/Posters/VanRiessenLezing.jpg
Am. Jongbloed •
Graag zou ik de aankondiging van Ama. De Groot nog onder de aandacht brengen, u heeft nog 4 dagen om u op te geven voor deze mooie dag in Amersfoort. Zelf ben ik vorig jaar naar deze conferentie geweest en daarna kon ik meteen actief worden binnen de stichting, wat hele mooie contacten heeft opgeleverd!

Zelf vind ik de werkwinkels het meest interessant, om over de daaropvolgende borrel nog maar te zwijgen! Er zijn namelijk veel soorten mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in de doordenking van de christelijke religie op een filosofische manier, maar wel vanuit hele verschillende achtergronden. Er zijn meestal aardig wat hoogleraren waaronder onze mede-oprichter Am. Schuurman sterretje en Rein Willems, die onlangs nog een lezing heeft gegeven in Confide.

Iedereen uitgenodigd!

Citaat van 1640:
Op zaterdag 25 januari 2020 vindt de jaarlijkse Christelijke Filosofie Conferentie plaats. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! De toegang is voor studenten is gratis. Het thema is dit jaar Duurzaamheid.

De klimaatproblematiek raakt iedereen, maar met name jongere generaties zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering. Het is daarom belangrijk dat jullie meedoen aan het nadenken hierover. Zeker nu het draagvlak voor klimaatbeleid lijkt af te nemen, gezien de toename van populistische partijen die het klimaatprobleem en de menselijke verantwoordelijkheid daarvoor ontkennen.

Tijdens het ochtendprogramma van de conferentie staat de vraag centraal wat er vanuit christelijk-filosofisch perspectief te zeggen valt over de klimaatcrisis en duurzaamheid. De hoofdlezing zal worden gegeven door prof. dr. Maarten Verkerk, tot voor kort hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Maastricht. Prof. dr. Jan Hoogland, hoogleraar namens onze stichting aan de Universiteit Twente, zal een co-referaat houden over hetzelfde thema.

Tijdens het middagprogramma is er een workshop speciaal voor studenten en scholieren. Prof. Jeroen de Ridder wil graag het gesprek met jullie aangaan over de vraag of filosofie wel christelijk kan zijn. En uiteraard komen in de andere workshops ook allerlei boeiende thema’s aan de orde!

In de verklapper vindt u het programma en de workshops van de conferentie:
Verklapper

Programma
10.00 Ontvangst met koffie/thee en boekenmarkt
10.30 Opening
10.45 Lezingen en discussie – hoofdlezing door prof. dr. Maarten Verkerk en co-referaat door prof. dr. Jan Hoogland
12.15 Kijkje in de keuken van Stichting voor Christelijke Filosofie
12.30 Lunch
13.30 Eerste ronde workshops
14.45 Tweede ronde workshops
15.45 Borrel

Workshops
Na een hartverwarmende lunch kun je ’s middags deelnemen aan de workshops. Een aantal daarvan sluit aan bij het ochtendthema. Aan het begin van de conferentie kun je je opgeven voor twee van de volgende workshops:
1) Kan filosofie wel christelijk zijn? (workshop speciaal voor studenten en scholieren) – Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder
2) Dooyeweerd voor ‘dummies’ - prof. dr. Maarten Verkerk
3) De kwaliteit van relaties volgens de joodse filosofie - prof. dr. Renée van Riessen
4) Antropocentrisme ter discussie: naar een ‘ecologische’ visie op mens en dier – Eva van Urk
5) De ecologische crisis aan de hand van Kingsnorth en Heidegger: een technische of spirituele crisis? – André van Delft
6) Wat is de functie en betekenis van Godsargumenten? – dr. Emanuel Rutten
7) Moeten we de wereld verbeteren of moeten we ervan worden bevrijd? Jacques Ellul over de stad als macht – Frank Mulder
8) Terug naar de dingen zelf: duurzaamheid in de filosofie van Albert Borgmann – Teunis Brand

Meer inhoudelijke informatie over de conferentie en de workshops is te vinden op deze website.

Locatie & aanmelding
Evangelische Hogeschool Amersfoort
Drentsestraat 1
3812 EH Amersfoort

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 januari 2020 via het aanmeldformulier op deze website.

Toegangsprijs & betaling
Studenten: gratis
In de toegangsprijs zijn koffie/thee, lunch en borrel na afloop inbegrepen.
Ama. Golverdingen
Morgen organiseert Studium Generale voor het eerst weer een fysieke lunchlezing in de UB over debatteren en redeneren en de trucjes die door politici en de media gebruikt worden om jou te overtuigen van hun standpunt. Mocht je dit interessant vinden dan kun je hier gratis en voor niets heen (je krijgt zelfs een broodje), maar moet je je wel even aanmelden via de website.

Dit is de aftrap van een reeks lunchlezingen die allemaal over 'Spotting Bullshit' gaan. Zo is er 6 oktober een lunchlezing over internettrollen en later nog een over deepfakes en hun effect op de maatschappij. Meer info over de serie kun je vinden op de website van Studium Generale. Morgen kan ik er helaas niet bij zijn, maar ik wil wel graag naar een van de andere lunchlezingen. Dus als je zin hebt om mee te gaan moet je me maar even berichten!
Pagina: 1 2
Openbaar forum Voor iedereen leesbaar, doorzoekbaar door zoekmachines.
Zet [prive] en [/prive] om uw persoonlijke contactgegevens in het bericht.
Hier kunt u een bericht toevoegen aan het forum. Het zal echter niet direct zichtbaar worden, maar éérst door de PubCie worden goedgekeurd. Het vermelden van uw e-mailadres is verplicht.
Niet ingelogd