Corona BSA

Am. Gorsse


Er is belangrijk nieuws voor alle eerstejaars studenten. De TU Delft heeft vanuit VSNU-verband (de Vereniging van Universiteiten) besloten om het BSA dit jaar met 10-15% te verlagen. De uiteindelijke uitwerking specifiek voor de TU zal nog volgen maar het BSA gaat dus sowieso omlaag dit jaar! Dit is door samenwerking van verschillende studentenraadspartijen waaronder ORAS en studentenvakbonden waaronder de VSSD gerealiseerd.

Artikel van de VSNU
Artikel van de studentenraad

Openbaar forum Voor iedereen leesbaar, doorzoekbaar door zoekmachines.
Markeer uw persoonlijke contactgegevens in het bericht met .
Hier kunt u een bericht toevoegen aan het forum. Het zal echter niet direct zichtbaar worden, maar éérst door de PubCie worden goedgekeurd. Het vermelden van uw e-mailadres is verplicht.
Niet ingelogd