Vorming


Werkgroepen

Eens in de maand is er een werkgroep. Bij deze maandelijkse werkgroep wordt er gediscussieerd over maatschappelijke thema’s. Zoals een bijbelkring een stuk bijbeltekst als uitgangspunt heeft, wordt bij een werkgroep een maatschappelijk thema besproken. Net zoals bij een kring wordt er voor de werkgroep samen gegeten. De onderwerpen van de werkgroepen zijn zeer gevarieerd.

Lezingen

Lezingen worden binnen de Civitas georganiseerd om de leden te veranderen, op te leiden van scholier tot christen-academicus. Door het organiseren van de lezingen laat het bestuur de leden in contact komen met mensen die op persoonlijk, geestelijk of academisch vlak iets te vertellen hebben.

Voorbeelden van onderwerpen zijn: Leiderschap, het Grieks-filosofisch denken in de kerk, Seks volgens de Bijbel, gemeentestichting in Amsterdam, enzovoorts. Belangrijk is dat de sprekers iets van God in hun leven kunnen laten zien en daarvan kunnen vertellen en dat de leden geleerd wordt op een academisch niveau na te denken. Dus geïnteresseerd zijn en op een fatsoenlijke manier, op basis van argumenten en afwegingen een mening kunnen vormen. De lezingen helpen ook je denken te verleggen en verder te kijken dan je (christelijke) neus lang is. Verder is het aanhoren van iemand die een voorbeeld voor je kan zijn, en christen is, belangrijk voor je geestelijke ontwikkeling!

Commissies

In de Civitas zijn er veel commissies actief om de vereniging actief en actueel te houden. De OWeecommissie, afgekort OWeeCie is de eerste commissie van C.S.R. waarmee een aankomende student in aanraking komt. Deze commissie zit vol met enthousiaste mensen die verantwoordelijk zijn voor het duidelijk maken dat C.S.R. een briljante vereniging is. Naast de OWeeCie kent C.S.R. ruim 20 commissies met ieder zijn eigen geweldige taak. Commissies worden gevuld met leden die graag vaardigheden en kennis willen op doen van commissiewerk. Wellicht klinkt dit erg groot en verplicht, de OWeeCie is bijvoorbeeld ook een grote commissie. Als aspirant-lid bij C.S.R. wordt je eerst ingedeeld in een sjaarscommissie die een leuke activiteit mag organiseren waardoor je er waarschijnlijk snel achter komt dat commissiewerk gaaf is.

Areopagus

De Areopagus is het verenigingsblad van C.S.R. De Areopagus wordt geschreven door de Areopagus Commissie; ook wel ArCie genoemd. In het blad kun je lezen over de onderwerpen die leven bij de leden, maar ook actuele maatschappelijke thema’s en geloofszaken komen uitgebreid aan het bod. Het blad is erg divers en is door de scherpe artikelen, afgewisseld met grappige stukjes aangenaam om te lezen. In de Arro, zoals het blad door de leden wordt genoemd, vindt men ook nog interviews met oud-leden, boekverslagen, vakantieverhalen en stukjes van de bestuursleden. Het blad komt acht keer per jaar uit en wordt gratis verstrekt aan de leden. Iedereen is vrij om artikelen in te sturen voor de Arro, hierdoor is het blad echt van de leden zelf. Soms worden er in het blad maandenlang intensieve discussies gevoerd die tijdens borrelgesprekken worden doorgezet.

Patronaat

Na de kennismakingsweek krijgt elke eerstejaars een patroon of matroon. Een patroon is een ouderejaars die je kan helpen je weg te vinden, zowel bij je studie als op C.S.R. Tijdens een feestelijke borrel word je geboren, je patroon of matroon geeft je cadeaus en vertelt daar goede of grappige verhalen bij. Door samen af te spreken wordt er een band opgebouwd en word je onderdeel van een familie (want ook je patroon heeft een patroon).