Vorming


Werkgroepen

Eens in de maand is er een werkgroep. Bij deze maandelijkse werkgroep wordt er gediscussieerd over maatschappelijke thema’s. Zoals een bijbelkring een stuk bijbeltekst als uitgangspunt heeft, wordt bij een werkgroep een maatschappelijk thema besproken. De onderwerpen kunnen variëren van koken, koffie, ministry, of dansen tot wetenschap, kerkgeschiedenis en relaties.

Lezingen

Lezingen worden binnen de Civitas georganiseerd om de leden te prikkelen en aan te zetten tot nadenken over belangrijke en ingewikkelde vraagstukken in christelijk perspectief. Door het organiseren van de lezingen laat het bestuur de leden kennis vergaren op maatschappelijk, academisch en persoonlijk vlak.

Leiderschap, evangeliseren in Amsterdam, apologetiek (google maar), duurzaamheid zijn voorbeelden van onderwerpen die worden behandeld. De lezingen helpen je denken te verleggen en verder te kijken dan je (christelijke) neus lang is. Verder is het in gesprek gaan met iemand die een voorbeeld voor je kan zijn goed voor je ontwikkeling!

Commissies

Binnen de Civitas zijn er veel commissies actief om de vereniging draaiende te houden. De OWee commissie, afgekort OWeeCie, is de eerste commissie van C.S.R. waarmee een aankomend student in aanraking komt tijdens de OWee. Naast de OWeeCie kent C.S.R. ruim twintig commissies met ieder zijn eigen taak. Commissies bestaan uit leden die graag vaardigheden en kennis willen gebruiken om bij te dragen aan C.S.R.. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het organiseren van de dies, het opmaken van het verenigingsblad, of het tappen met de barcommissie.

Bekijk hier een lezing van tijdens de OWee 2020: