×

Vorming


Werkgroepen

Al vanaf dat ik in Delft studeer, ben ik ontzettend nieuwsgierig hoe de wereld in elkaar steekt. Bij de maandelijkse werkgroep kan ik naar hartenlust discussiëren over maatschappelijke thema’s. Zoals een bijbelkring een bijbeltekst als uitgangspunt heeft, wordt bij een werkgroep een maatschappelijk thema besproken. Dit jaar leidt ik de werkgroep Rentmeesterschap. Vragen die we al gehad hebben zijn: wat is als Christen onze motivatie om voor de aarde te zorgen? In hoeverre zijn socialistische of liberale rechtvaardigheidsprincipes terug te vinden in bijbelteksten over Israël? Hoe kan ik goede keuzes maken in aankoop van eten en kleding? Het kan soms erg filosoferend zijn, zoals toen het over wereldarmoede ging. Een andere keer was het erg praktisch, zoals toen we met z’n allen een maaltijd hadden met normaal en biologisch vlees om het verschil te ontdekken. Er zijn veel werkgroepen en er is altijd wel een onderwerp wat aanspreekt.
Marijn Bos
Leider der Werkgroep Rentmeesterschap 2007-2008

Lezingen

Lezingen worden binnen de Civitas georganiseerd om de leden te veranderen, op te leiden van scholier tot christen-academicus. Door het organiseren van de lezingen laat het bestuur de leden in contact komen met mensen die op persoonlijk, geestelijk of academisch vlak echt iets te vertellen hebben.
Onderwerpen hierbij kunnen zijn: Leiderschap, het Grieks-filosofisch denken in de kerk, Seks volgens de Bijbel, gemeentestichting in Amsterdam, enzovoorts. Belangrijk is dat de sprekers iets van God in hun leven kunnen laten zien en daarvan kunnen vertellen en dat de leden geleerd wordt op een academisch niveau na te denken. Dus geïnteresseerd te zijn en op een fatsoenlijke manier, op basis van argumenten en afwegingen, zich een mening kunnen vormen. Daarnaast helpen de lezingen ook goed om uit je ‘cocon’ te komen; verder te kijken dan je (christelijke) neus lang is. Verder is het aanhoren van iemand die een voorbeeld voor je kan zijn, en christen is, belangrijk voor je geestelijke ontwikkeling!
Bert van Dorp
Abactis Bestuur 2007-2008

Commissies

In de Civitas zijn er veel commissies actief om de vereniging actief en actueel te houden. De OWeecommissie, afgekort OWeeCie is de eerste commissie van C.S.R. waarmee een aankomende student in aanraking komt. Deze commissie zit vol met enthousiaste mensen die verantwoordelijk zijn voor het duidelijk maken dat C.S.R. een briljante vereniging is. Naast de OWeeCie kent C.S.R. ruim 20 commissies met ieder zijn eigen geweldige taak. Commissies worden gevuld met leden die graag vaardigheden en kennis willen op doen van commissiewerk. Wellicht klinkt dit erg groot en verplicht, maar bv de OWeeCie is ook een grote commissie. Als aspirant-lid bij C.S.R. wordt je ingedeeld in een sjaarscommissie die een leuke activiteit/ding mag organiseren/maken en dan kom je er snel achter dat commissiewerk gaaf is.
Teun de Groot
Praeses der PubCie 2007-2008

Carrièretraject

Ook als je naar Delft komt om een master te doen is de C.S.R. een goede plek voor jou! We bieden een 'carrièretraject' om je voor te bereiden op een toekomst als christen in deze maatschappij. Je gaat keuzes maken over je werk, maar ook ontspanning, een nieuwe gezinssituatie en je betrokkenheid bij de Kerk en de samenleving zijn belangrijke aandachtsgebieden. Het is belangrijk om je tijd en geld hierover bewust te besteden en niet in een vacuüm of chaos terecht te komen zodra je afstudeert. God wil ons leiden, dus we nemen de tijd om te luisteren. Elke masterstudent volgt het carrièretraject gedurende 1 semester in de vorm van een werkgroep (5 avonden met een groep masterstudenten samen met een oud-lid en boeken) of in een mentoraatrelatie (serie afspraken met net afgestudeerd oud-lid).
Simon Frans de Vries
Praeses des Bestuur 2006-2007

Areopagus

De Areopagus is het verenigingsblad van C.S.R.. In het blad kun je lezen over de onderwerpen die leven bij de leden, maar ook actuele maatschappelijke thema’s en geloofszaken komen uitgebreid aan het bod. Het blad is erg divers en is door de scherpe artikelen, afgewisseld met grappige stukjes aangenaam om te lezen. In de Arro, zoals het blad door de leden wordt genoemd, vindt men ook nog interviews met oud-leden, boekverslagen, vakantieverhalen en stukjes van de bestuursleden. Het blad komt acht keer per jaar uit en wordt gratis verstrekt aan de leden. Iedereen is vrij om artikelen in te sturen voor de Arro, hierdoor is het blad echt van de leden zelf. Soms worden er in het blad maandenlang intensieve discussies gevoerd die tijdens borrelgesprekken worden doorgezet.
Heidie van Veen
Praeses der ArCie 2007-2008

Patronaat

Na de kennismakingsweek krijgt elke eerstejaars een patroon of matroon toegewezen. Zo'n patroon is iemand die dezelfde studie doet als jij en je dus kan helpen je weg te vinden, zowel bij je studie als op C.S.R.. Tijdens een feestelijke borrel word je geboren en je patroon of matroon geeft je allemaal cadeaus en vertelt daar goede of grappige verhalen bij. Je patroon nodigt je uit bij hem te komen eten, hij leert je koken en je spreekt hem regelmatig op de faculteit en op de Civitas. Op deze manier bouw je een band op en word je onderdeel van een familie (want ook je patroon heeft een patroon).
Ikzelf studeer technische natuurkunde en hoor dus bij de physica-familie. We lunchen regelmatig bij elkaar en verleden jaar hebben we bijvoorbeeld een verenigingsmaaltijd georganiseerd met allemaal natuurkundige grappen door de maaltijd verweven.
Het is mooi om een 'familie' te hebben met wie je ook specifiek over je vakgebied kunt praten en je kunt gemakkelijk van ouderejaars hun studie-ervaringen en adviezen krijgen.
Dennis Leenman
Praeses der Novitiaatcommissie 2007

Mentoraat

Je studentenjaren in Delft zijn jaren van snelle en grote groei; een goede investering in je toekomst! De C.S.R. biedt zowel bachelor- als masterstudenten een sterk en groot netwerk van christenen om elkaar hierin te bemoedigen en te katalyseren. Omdat je snel kunt en wilt (en moet?) groeien, is het verstandig om dit doelgericht en samen te doen. Het mentoraatprogramma biedt hier structuur aan. Je spreekt mensen die op bepaalde gebieden verder zijn in motiverende en inspirerende ontmoetingen. Zij vragen door en kunnen geven wat ze ontvangen hebben en doorverwijzen waar nodig. Volgend jaar kun je dan zelf mentor worden van een jongerejaars. Niet alleen om je studie, maar ook om je karakter en je relatie met God en mensen op hogere plannen te brengen. Mentoraat baat!
Simon Frans de Vries
Praeses des Bestuur 2006-2007


Mede mogelijk gemaakt door: